ระบบสนับสนุนการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่


เราได้ทำการรวบรวมระบบงานภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ไว้ใน เว็บนี้เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้พวกเราหวังว่าทุกท่านจะสามารถเข้าถึงระบบของเราได้ง่ายขึ้นApplication List
ระบบงาน Intranet ใหม่
ระบบงาน Intranet ใหม่
เข้าระบบ
Intranet ผอ.ชลทิศ
Intranet ผอ.ชลทิศ
เข้าระบบ
ระบบหนังสือเวียนภายใน EDOC
ระบบหนังสือเวียนภายใน EDOC
เข้าใช้งาน
ระบบแจ้งงาน IT
ระบบแจ้งงาน IT
เข้าใช้งาน
รายงาน Best Practice และ สือ Info Graphic
Best Practice & Info Graphic
เข้าใช้งาน

ข้อมูลติดต่อสอบถามและประกาศอื่น ๆ
Contact Information

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 2146 , 2164
ติดต่องานเวชระเบียน โทร 1574

Notics

คุณสามารถใช้งานระบบนี้ผ่านเครือข่ายภายใน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet สามารถติดต่อสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Support Us

ไม่มีข้อมูล

Modify by นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด - Copyright 2017