ระบบสนับสนุนการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่


เราได้ทำการรวบรวมระบบงานภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ไว้ใน เว็บนี้เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้พวกเราหวังว่าทุกท่านจะสามารถเข้าถึงระบบของเราได้ง่ายขึ้นApplication List
ระบบงาน Intranet ใหม่
ระบบงาน Intranet ใหม่
เข้าระบบ
Intranet ผอ.ชลทิศ
Intranet ผอ.ชลทิศ
เข้าระบบ
ระบบหนังสือเวียนภายใน EDOC
ระบบหนังสือเวียนภายใน EDOC
เข้าใช้งาน
ส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ
ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ
เข้าใช้งาน
Best Practice/สือ Info Graphic/รวมคู่มือการใช้งาน
Best Practice & Info Graphic
เข้าใช้งาน
รายงานการไปราชการ
รายงานการไปราชการ
เข้าใช้งาน
ระบบแจ้งพัฒนาโปรแกรม
ระบบแจ้งพัฒนาโปรแกรม
เข้าใช้งาน
ระบบแจ้งงานช่าง
ระบบแจ้งงานช่าง
เข้าใช้งาน
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
เข้าใช้งาน
ระบบทะเบียนคุมสัญญา
ระบบทะเบียนคุมสัญญา
เข้าใช้งาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เข้าใช้งาน
ระบบบุคลากร
ระบบบุคลากร
เข้าใช้งาน
ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือน
เข้าใช้งาน
โปรแกรมคลังพัสดุ
คลังพัสดุ
เข้าใช้งาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เข้าใช้งาน
ระบบบันทึกกิจกรรม
ระบบบันทึกกิจกรรม
เข้าใช้งาน
ระบบบันทึกรายรับ เงินสด/ลูกหนี้ประจำวัน
ระบบบันทึกรายรับ เงินสด/ลูกหนี้ประจำวัน
เข้าใช้งาน
ศูนย์เอกสารระบบบริหารคุณภาพ HA-PMQA
ศูนย์เอกสารระบบบริหารคุณภาพ HA-PMQA
เข้าใช้งาน

ข้อมูลติดต่อสอบถามและประกาศอื่น ๆ
Contact Information

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 2146 , 2164
ติดต่องานเวชระเบียน โทร 1574

Notics

คุณสามารถใช้งานระบบนี้ผ่านเครือข่ายภายใน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Support Us

ไม่มีข้อมูล

Modify by นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด - Copyright 2017