ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

เงินบำรุง

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1อธิบดีอนุมัติแผนเงินบำรุงปี 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์11 พฤศจิกายน 2563
2แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
3ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
4อนุมัติแผนเงินบำรุง 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
5แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
6ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/62 (วัสดุนอกคลัง)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
7ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/62 (ส่งอธิบดี)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
8วัสดุนอกคลัง 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
9แผนเงินบำรุง 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
10แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
11ปรับแผนวัสดุนอกคลัง 1/2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
12อธิบดีอนุมัติปรับแผนเงินบำรุงครั้งที 1/2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
13อธิบดีอนุมัติแผนเงินบำรุงปี 2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
14ปรับแผนเเงินบำรุง 2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
15แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
16ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 2/2560น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
17ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2560น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
18แบบฟอร์มคำของบลงทุน 2560 (รายละเอียดครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
19แบบฟอร์มค่าจ้างบุคลากร 2560น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
20แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 2560น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563