MEDIA HPC5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 138 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับวันที่ชื่อเรื่องคำค้นประเภทผู้บันทึกดู
 
117 กันยายน 2563จัดส่งชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลงและลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังอาหารด้วยชุดทดสอบอาหาร(SI2)RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
211 กันยายน 2563ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
311 กันยายน 2563ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปี 2564-2570RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
410 กันยายน 2563New Style New NormalRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
519 สิงหาคม 2563กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
610 กันยายน 2563ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
73 กันยายน 2563ประชุมคณะกรรมการอนามัยแและเด็ก (MCH Board) ครั้งที่ 3/2563 RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
828 สิงหาคม 2563ประชุมการส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
931 สิงหาคม 2563ร่วมกิจกรรมบรรยาย และจัดบูธ ในหัวข้อ การใช้งาน ระบบ Thai Stop CovidRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1018 สิงหาคม 2563กิจกรรม เล่น เล่า เคล้าความสุข เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
116 สิงหาคม 2563กิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal "ประกาศผลประกวดเมนูชูสุขภาพ"RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
124 สิงหาคม 2563กิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal "ประกวดเมนูชูสุขภาพ"RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1328 กรกฏาคม 2563พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1424 กรกฏาคม 2563อบรมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 35 ชั่วโมง RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1522 กรกฏาคม 2563ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1621 กรกฏาคม 2563ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1720 กรกฏาคม 256310 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1815 กรกฏาคม 2563กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1914 กรกฏาคม 2563กิจกรรม กินกับก้าว แบบ New NormalRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
2010 กรกฏาคม 2563ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส