MEDIA HPC5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 92 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับเรื่องคำค้นผู้บันทึกดู
1รพ.นครปฐมเปิดตัว 'อาม่า' ใจสู้หายป่วยจากไวรัสโคโรนา 07/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 กุมภาพันธ์ 2563
2เตือนภัยลูกโป่ง 07/12/2562
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 ธันวาคม 2562
3เตือนภัยการใช้สมุนไพร 19/12/2562
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
19 ธันวาคม 2562
4ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก ชมรมผู้สูงอายุ รอบรู้ด้านสุขภาพ "ชะลอชรา ชีวายืนยาว" 27/01/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 มกราคม 2563
5ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจํากลางเพชรบุรี 03/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
3 กุมภาพันธ์ 2563
6ซ้อมแผนรับมือ “ผู้ป่วยโคโรนา”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 กุมภาพันธ์ 2563
7 อบรมการระบาดของโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รุ่น 1 และ รุ่น 2 06/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
6 กุมภาพันธ์ 2563
8ร่วมบันทึกเทปรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 กุมภาพันธ์ 2563
9ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมใจ “Big Cleaning Week” 05/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 กุมภาพันธ์ 2563
10กีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
11กิจกรรมคีตะมวยไทย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
12ศอ.5 ราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีเด็กนักเรียนมีอาการท้องร่วง รร.ชุมชนบ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 มกราคม 2563
13จัดอบรม "3ส. สร้างทีม สร้างสัมพันธ์ สร้างสุขภาพ เพื่อองค์กรยุคใหม่"
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤศจิกายน 2562
14กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
15ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14 กุมภาพันธ์ 2563
16ขอเชิญร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 กุมภาพันธ์ 2563
17ทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 ธันวาคม 2562
18กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 กุมภาพันธ์ 2563
19ประชุมพิจารณาสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 กุมภาพันธ์ 2563
20ประชุมคณะกรรมการ EOC
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
27 กุมภาพันธ์ 2563