MEDIA HPC5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 92 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับเรื่องคำค้นผู้บันทึกดู
1 การแจกอาหารในช่วง พรก.ฉุกเฉิน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 เมษายน 2563
2 จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield DIY)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 มีนาคม 2563
3 อบรมการระบาดของโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รุ่น 1 และ รุ่น 2 06/02/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
6 กุมภาพันธ์ 2563
4Line โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
31 มีนาคม 2563
5กระเป๋าผ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันทำความสะอาด (Hygiene package.)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 เมษายน 2563
6การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน รอบไตรมาส 2/2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 เมษายน 2563
7กิจกรรม #Anamai05Challenge รักใครให้ใส่แมส
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14 เมษายน 2563
8กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
9กิจกรรมคีตะมวยไทย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
10กิจกรรมทางกายในรูปแบบเสียงตามสาย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 พฤษภาคม 2563
11กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 มิถุนายน 2563
12กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 กุมภาพันธ์ 2563
13กิจกรรม“ก้าวท้าใจ season 1”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
31 มีนาคม 2563
14กีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
10 มกราคม 2563
15ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 มิถุนายน 2563
16ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
17 มิถุนายน 2563
17ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย หรือเสื้อลายดอก
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 เมษายน 2563
18ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14 กุมภาพันธ์ 2563
19ขอเชิญร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 กุมภาพันธ์ 2563
20คลินิกแพทย์แผนจีนเปิดให้บริการ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
11 มิถุนายน 2563