MEDIA HPC5

ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)

รายละเอียด

วันที่2 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
รายละเอียดวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เทศบาลตำบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผลการประเมิน EHA 2001 และ EHA 4001 ผ่านระดับพื้นฐาน ในส่วนผลการประเมิน EHA 3002 ไม่ผ่านการประเมิน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก2 กรกฏาคม 2563 เวลา 17:18 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส