MEDIA HPC5

ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)

รายละเอียด

วันที่22 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
รายละเอียดวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดยนางสาวอุบล จันทร์เพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เทศบาลตำบลบ้านดอน โดยผลการประเมิน EHA 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ผ่านเกียรติบัตรรับรอง และ EHA 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) อยู่ในระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อประเมินซ้ำในเดือนสิงหาคม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก29 กรกฏาคม 2563 เวลา 09:15 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส