MEDIA HPC5

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ

รายละเอียด

วันที่28 กรกฏาคม 2563
ชื่อเรื่องพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ
รายละเอียดวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 : นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก29 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:44 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส