MEDIA HPC5

แผ่นพับ เรื่อง การบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก

รายละเอียด

วันที่20 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อเรื่องแผ่นพับ เรื่อง การบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก
รายละเอียดแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารตามโซนสีเพื่อควบคุมน้ำหนัก
Creditคลินิกรักษ์สุขภาพ
ประเภทส่งเสริมสุขภาพ
คำค้นอาหารตามโซนสี, ลดน้ำหนัก
วันเวลาที่บันทึก21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:36 น.
วันเวลาที่แก้ไข21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:21 น.
ผู้บันทึกนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง