MEDIA HPC5

เตือนภัยการใช้สมุนไพร 19/12/2562

รายละเอียด

วันที่19 ธันวาคม 2562
ชื่อเรื่องเตือนภัยการใช้สมุนไพร 19/12/2562
รายละเอียด1. ไม่มียาใดรักษาโรคได้ครอบจักรวาล เราต้องรู้ในสิ่งที่เราใช้ ให้ทราบว่าเรากำลังใช้สมุนไพรอะไรควรทราบว่าสูตรนี้มีสมุนไพรใดประกอบ ต้องตอบโจทย์ได้ว่าเราใช้เพื่ออะไร เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงโดยไม่จำเป็นได้ 2. ต้องดูเรื่องความสะอาดไม่ปนเปื้อน ให้ดูแลเรื่องของสารปนเปื้อนและปลอมปนที่ผู้ผลิตคนอาจใส่เข้ามาในกระบวนการผลิตยาสมุนไพร ดูให้ลึกถึงมาตรฐานการผลิต ซึ่งถ้าเป็นสมุนไพรที่ผลิตเองก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ 3. ระวังผลเสียเรื่องตับ-ไต สมุนไพรและยาที่รับประทานจำนวนมากที่ไหลเวียนเข้ากระแสเลือดผ่าน ตับ-ไต ของเรา เช่น ภาวะตับอักเสบจากสารพิษ (toxic hepatitis) ที่นำไปสู่ตับแข็งและตับวายได้ภาวะไตวายเป็นต้น 4. อาจแพ้ได้ สมุนไพรก็ไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันที่เราท่านอาจแพ้ได้ ดังนั้นจึงควรต้องเฝ้าระวังในการใช้ 5. สุดท้ายเรื่องการเสพข่าวอย่างมี วิจารญาณ ผู้เสพสื่อต้องมีความรู้เท่าทันสื่อ ไม่ใช่เชื่อโดยปราศจากเหตุและผล ซึ่งการเชื่อในข่าวหรือกระทำตาม อาจส่งผลเสียต่อตัวเองและที่สำคัญควรรับยาสมุนไพรจากแพทย์ หรือแพทย์แผนไทยซึ่งมีใบอนุญาติรับรองจะปลอดภัยกว่า หากรับจากหมอพื้นบ้านก็ควรเป็นหมอพื้นบ้านที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:48 น.
วันเวลาที่แก้ไข8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:23 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส