MEDIA HPC5

มอบกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

วันที่15 เมษายน 2563
ชื่อเรื่องมอบกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่
รายละเอียดวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานมอบกระเป๋าผ้าชุดอุปกรณ์ป้องกันทำความสะอาด (Hygiene package.) โดยมีผู้แทนจากหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ด้วยความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ที่ต้องเข้าใกล้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จึงได้จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ป้องกันทำความสะอาด (Hygiene package.) ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกท่าน
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก17 เมษายน 2563 เวลา 18:47 น.
วันเวลาที่แก้ไข17 เมษายน 2563 เวลา 18:48 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส