MEDIA HPC5

ประชุมแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

รายละเอียด

วันที่24 เมษายน 2563
ชื่อเรื่องประชุมแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
รายละเอียดวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. : นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมผ่าน Web Conference ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมอนามัย ประชุมแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราขบุรี
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก24 เมษายน 2563 เวลา 15:31 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส