MEDIA HPC5

จัดส่งมอบน้ำยาโซเดียมคลอไรต์

รายละเอียด

วันที่5 พฤษภาคม 2563
ชื่อเรื่องจัดส่งมอบน้ำยาโซเดียมคลอไรต์
รายละเอียดวันที่ 5 และ 7 พฤษภาคม 2563 : กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ลงพื้นที่จัดส่งมอบน้ำยาโซเดียมคลอไรต์ 12% หน้ากากผ้า หน้ากาก face shield และซองซิปสีแดง ขนาด 7”X10” สำหรับป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมมอบโปสเตอร์ให้ความรู้ป้องกันไวรัสโควิด-19” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง จากการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตสุขภาพที่ 5
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:37 น.
วันเวลาที่แก้ไข7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:51 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส