MEDIA HPC5

จัดกิจกรรม ฺBig Cleaning Week

รายละเอียด

วันที่7 เมษายน 2563
ชื่อเรื่องจัดกิจกรรม ฺBig Cleaning Week
รายละเอียดวันที่ 7 เมษายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ ด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก10 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:41 น.
วันเวลาที่แก้ไข10 มิถุนายน 2563 เวลา 14:25 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส