MEDIA HPC5

“กินร้อน ช้อนหนู ถูสบู่ อยู่ห่างกัน”

รายละเอียด

วันที่13 พฤษภาคม 2563
ชื่อเรื่อง“กินร้อน ช้อนหนู ถูสบู่ อยู่ห่างกัน”
รายละเอียดวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดรายการสาระน่ารู้สู้ COVID-19 กับ Live ผ่านทาง Facebook Fanpage : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พูดคุยประเด็น “กินร้อน ช้อนหนู ถูสบู่ อยู่ห่างกัน” และวิธีการเพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อสร้างความตระหนักการเฝ้าระวัง และป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) โดยอาจารย์วีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินรายการโดย เภสัชกรณัฐวัฒน์ ทองหน้าศาล
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:00 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส