MEDIA HPC5

จิตอาสาศูนย์ฯ 5 “แบ่่่งปันสุข”

รายละเอียด

วันที่13 พฤษภาคม 2563
ชื่อเรื่องจิตอาสาศูนย์ฯ 5 “แบ่่่งปันสุข”
รายละเอียดขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 และผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มเติมเต็ม "ตู้ปันสุข" เพื่อการแบ่งปันส่งต่อสิ่งของถึงผู้ที่เดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สามารถร่วมบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบริหารบุคลากร โทร. 2317
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:50 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส