MEDIA HPC5

ร่วมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ

รายละเอียด

วันที่18 พฤษภาคม 2563
ชื่อเรื่องร่วมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ
รายละเอียดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 : นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธนชีพ พีระธรณิศร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ผู้แทนจากกรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยการกำหนดมาตรการโดยใช้แบบประเมิน THAI STOP COVID กรมอนามัย และ (www.ไทยชนะ.com.) ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินและตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำไปสู่การผ่อนปรนให้ทางผู้ประกอบการทั้ง 12 สาขา เปิดกิจการได้ตามปกติเพื่อนำไปสู่การประเมินสถานประกอบการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก18 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:51 น.
วันเวลาที่แก้ไข19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:14 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส