MEDIA HPC5

เชิญชวนเข้าร่วมประเมินเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารริมบาทวิถี (street food)

รายละเอียด

วันที่22 พฤษภาคม 2563
ชื่อเรื่องเชิญชวนเข้าร่วมประเมินเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารริมบาทวิถี (street food)
รายละเอียดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำทีมโดยนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และนางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานโภชนาการและออกกำลังกาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในการวางแผนการพัฒนาร่วมกัน และเชิญชวนเข้าร่วมประเมินเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและซองซิปสีแดง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:24 น.
วันเวลาที่แก้ไข22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:24 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส