MEDIA HPC5

ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

วันที่26 พฤษภาคม 2563
ชื่อเรื่องตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดยนางสาวอุบล จันทร์เพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ลงตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี และสนับสนุนซองซิปสีแดง สบู่และน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก26 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:16 น.
วันเวลาที่แก้ไข26 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:17 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส