MEDIA HPC5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 64 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับเรื่องคำค้นผู้บันทึกดู
1ลงพื้นที่สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
25 พฤษภาคม 2563
2สำรวจ rapid survey ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤษภาคม 2563
3อบรมฝึกปฏิบัติทำหน้ากาก (Hybrid Mask)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
28 พฤษภาคม 2563
4ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
26 พฤษภาคม 2563
5เชิญชวนเข้าร่วมประเมินเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารริมบาทวิถี (street food)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
22 พฤษภาคม 2563
6ร่วมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
18 พฤษภาคม 2563
7ลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 พฤษภาคม 2563
8จิตอาสาศูนย์ฯ 5 “แบ่่่งปันสุข”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 พฤษภาคม 2563
9“กินร้อน ช้อนหนู ถูสบู่ อยู่ห่างกัน”
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
13 พฤษภาคม 2563
10กิจกรรมทางกายในรูปแบบเสียงตามสาย
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12 พฤษภาคม 2563
11จัดกิจกรรม ฺBig Cleaning Week
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 เมษายน 2563
12รายการสาระน่ารู้ สู้ COVID-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 พฤษภาคม 2563
13ร่วมส่งภาพกิจกรรมงานวิสาขบูชา
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
4 พฤษภาคม 2563
14ลงพื้นที่สำรวจ และตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
7 พฤษภาคม 2563
15จัดส่งมอบน้ำยาโซเดียมคลอไรต์
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
5 พฤษภาคม 2563
16 การแจกอาหารในช่วง พรก.ฉุกเฉิน
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 เมษายน 2563
17ประชุมแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
24 เมษายน 2563
18เยี่ยมชมห้องแยกโรคความดันลบ (Negative pressure room)
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
21 เมษายน 2563
19มอบกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15 เมษายน 2563
20มอบกระเป๋าผ้าชุดสาธิตป้องกันไวรัสโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 5
นายสิทธิพล ธิติโชติรส
16 เมษายน 2563