MEDIA HPC5

ขอเชิญร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์

รายละเอียด

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อเรื่องขอเชิญร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์
รายละเอียดขอเชิญร่วมออกกำลังกาย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวศูนย์อนามัยที่ 5 ออกกำลังกายร่วมกัน ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 16:00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าฟิตเนส "เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลด BMI พวกเราจะไปด้วยกัน" ชุดแต่งกาย : ชุดออกกำลังกายหรือชุดทำงาน
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:06 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส