MEDIA HPC5

เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รายละเอียด

วันที่20 มีนาคม 2563
ชื่อเรื่องเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
รายละเอียดวันที่ 20 มีนาคม 2563 : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และพยาบาลในสังกัด พร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรี และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก20 มีนาคม 2563 เวลา 17:48 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส