MEDIA HPC5

คลินิกแพทย์แผนจีนเปิดให้บริการ

รายละเอียด

วันที่11 มิถุนายน 2563
ชื่อเรื่องคลินิกแพทย์แผนจีนเปิดให้บริการ
รายละเอียดคลินิกแพทย์แผนจีน เปิดให้บริการวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (ในเวลาราชการ) ณ อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ชั้น 2 โทร. 032-327824 ต่อ 1208 แพทย์แผนจีนบริการ ตรวจแมะ ฝังเข็ม ครอบแก้ว
Credit
ประเภทRRHL
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก11 มิถุนายน 2563 เวลา 11:32 น.
วันเวลาที่แก้ไข11 มิถุนายน 2563 เวลา 11:32 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส