MEDIA HPC5

ฐานข้อมูลคู่มือการใช้งาน

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ฐานข้อมูลคู่มือการใช้งาน

ลำดับเรื่องดู
 
1วิธีการทำ URL ให้สั้นลง
แก้ไขล่าสุด 09/11/2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
2วิธีการ Install Certificate เพื่อใช้งานระบบ Conference
แก้ไขล่าสุด 30/07/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล
3วิธีการติดตั้ง Avaya Equinox Client
แก้ไขล่าสุด 30/07/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล
4แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับแนบโปรแกรม
แก้ไขล่าสุด 26/05/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล
5คู่มือการใช้งานโปรแกรมขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แก้ไขล่าสุด 26/05/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล
6คู่มือการใช้งานระบบ P4P เพิ่มเติมในส่วนของการพิมพ์เอกสารสำหรับเบิกเงิน
แก้ไขล่าสุด 20/04/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล
7คู่มือ อนุมัติเดินทางไปราชการ โดยมีพนักงานขับรถมากกว่า 1 คน (ระบบเก่า)
แก้ไขล่าสุด 18/03/2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
8คู่มือการใช้ระบบการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้
แก้ไขล่าสุด 11/03/2563 โดย นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
9คู่มือระบบคำสั่ง
แก้ไขล่าสุด 02/12/2562 โดย น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
10คู่มือการใช้งานระบบเบิกค่าตอบแทน (OT)
แก้ไขล่าสุด 04/11/2562 โดย นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
11วิธีตั้งค่า Printer EPSON ให้เลื่อนไปที่จุดฉีกกระดาษอัตโนมัติ
แก้ไขล่าสุด 25/10/2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
12วิธีการใช้งาน ระบบผลการเลื่อนเงินเดือน ผ่านหน้าเว็บศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
แก้ไขล่าสุด 27/05/2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
13แผ่นพับเคล็ดลับการให้นมในคุณแม่วัยใส
แก้ไขล่าสุด 27/02/2562 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส
14แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด
แก้ไขล่าสุด 27/02/2562 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส
15คู่มือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
แก้ไขล่าสุด 22/02/2562 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
16คู่มือการใช้งานระบบบันทึกภาระงาน P4P Version 1
แก้ไขล่าสุด 13/02/2561 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
17คู่มือประวัติการเลือนเงินเดือน
แก้ไขล่าสุด 18/12/2560 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
18ศูนย์เอกสารระบบบรหารคุณภาพ HA-PMQA
แก้ไขล่าสุด 10/04/2563 โดย นายจิระเดช นงษ์รัก
19ระบบเงินเดือน
แก้ไขล่าสุด 10/04/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล