MEDIA HPC5

ฐานข้อมูลคู่มือการใช้งาน

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ฐานข้อมูลคู่มือการใช้งาน

ลำดับเรื่องดู
 
1แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับแนบโปรแกรม
แก้ไขล่าสุด 26/05/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล
2คู่มือการใช้งานโปรแกรมขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แก้ไขล่าสุด 26/05/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล
3คู่มือการใช้งานระบบ P4P เพิ่มเติมในส่วนของการพิมพ์เอกสารสำหรับเบิกเงิน
แก้ไขล่าสุด 20/04/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล
4คู่มือ อนุมัติเดินทางไปราชการ โดยมีพนักงานขับรถมากกว่า 1 คน (ระบบเก่า)
แก้ไขล่าสุด 18/03/2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
5คู่มือการใช้ระบบการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้
แก้ไขล่าสุด 11/03/2563 โดย นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
6คู่มือระบบคำสั่ง
แก้ไขล่าสุด 02/12/2562 โดย น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
7คู่มือการใช้งานระบบเบิกค่าตอบแทน (OT)
แก้ไขล่าสุด 04/11/2562 โดย นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์
8วิธีตั้งค่า Printer EPSON ให้เลื่อนไปที่จุดฉีกกระดาษอัตโนมัติ
แก้ไขล่าสุด 25/10/2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
9วิธีการใช้งาน ระบบผลการเลื่อนเงินเดือน ผ่านหน้าเว็บศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
แก้ไขล่าสุด 27/05/2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
10แผ่นพับเคล็ดลับการให้นมในคุณแม่วัยใส
แก้ไขล่าสุด 27/02/2562 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส
11แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด
แก้ไขล่าสุด 27/02/2562 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส
12คู่มือ ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก
แก้ไขล่าสุด 22/02/2562 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
13คู่มือการใช้งานระบบบันทึกภาระงาน P4P Version 1
แก้ไขล่าสุด 13/02/2561 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
14คู่มือประวัติการเลือนเงินเดือน
แก้ไขล่าสุด 18/12/2560 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
15ศูนย์เอกสารระบบบรหารคุณภาพ HA-PMQA
แก้ไขล่าสุด 10/04/2563 โดย นายจิระเดช นงษ์รัก
16ระบบเงินเดือน
แก้ไขล่าสุด 10/04/2563 ต้องการ การ login เพื่อการดูข้อมูล