ศูนย์เอกสารระบบบริหารคุณภาพ HA-PMQA ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายการเอกสาร

ลำดับประเภทเรื่องว/ด/ปไฟล์เอกสาร
 
1คำสั่งคส.ที่ 17/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง28/02/2560
2ระเบียบปฏิบัติSP-QMR-01 การจัดทำและควบคุมเอกสาร24/02/2560
3คำสั่งคส.ที่ 18/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ เพื่อไปสู่องค์กรคุณธรรม24/02/2560