หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11เชียงใหม่ 1,109,591.70
12ลำพูน 562,320.60
13ลำปาง 611,995.50
14แพร่ 170,625.10
15น่าน 99,262.00
16พะเยา 49,923.20
17เชียงราย 298,520.20
18แม่ฮ่องสอน 33,889.40
รวม