หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11เชียงใหม่ 1,132,234.40
12ลำพูน 628,604.60
13ลำปาง 650,573.90
14แพร่ 182,327.10
15น่าน 107,307.50
16พะเยา 49,923.20
17เชียงราย 338,489.00
18แม่ฮ่องสอน 36,671.90
รวม