หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ศรีสะเกษ 899,854.49
12อุบลราชธานี 1,711,773.93
13ยโสธร 255,347.85
14อำนาจเจริญ 190,235.70
15มุกดาหาร 365,999.69
รวม