หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ศรีสะเกษ 840,120.89
12อุบลราชธานี 1,456,565.62
13ยโสธร 167,049.00
14อำนาจเจริญ 151,677.80
15มุกดาหาร 325,614.99
รวม