หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11นครศรีธรรมราช 35,611.60
12กระบี่ 317,719.24
13พังงา 156,647.59
14ภูเก็ต 94,704.90
15สุราษฎร์ธานี 85,357.10
16ระนอง 111,537.00
17ชุมพร 161,291.89
รวม