หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11นครศรีธรรมราช 35,611.60
12กระบี่ 359,054.74
13พังงา 168,416.29
14ภูเก็ต 101,560.90
15สุราษฎร์ธานี 90,117.10
16ระนอง 143,791.80
17ชุมพร 176,170.89
รวม