หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11อุตรดิตถ์ 62,862.41
12ตาก 152,691.30
13สุโขทัย 485,564.90
14พิษณุโลก 198,905.18
15เพชรบูรณ์ 938,933.14
รวม