หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11อุตรดิตถ์ 70,072.61
12ตาก 164,964.30
13สุโขทัย 531,970.90
14พิษณุโลก 227,828.38
15เพชรบูรณ์ 1,048,198.14
รวม