หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ชัยนาท 226,242.54
12นครสวรรค์ 1,549,892.48
13อุทัยธานี 353,254.17
14กำแพงเพชร 388,125.10
15พิจิตร 459,085.40
รวม