หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ชัยนาท 218,308.74
12นครสวรรค์ 1,360,912.16
13อุทัยธานี 330,949.20
14กำแพงเพชร 361,412.40
15พิจิตร 412,476.00
รวม