หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11นนทบุรี 385,479.00
12ปทุมธานี 584,012.00
13พระนครศรีอยุธยา 635,874.60
14อ่างทอง 350,741.95
15ลพบุรี 906,865.20
16สิงห์บุรี 388,249.90
17สระบุรี 408,233.70
18นครนายก 56,522.00
รวม