หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11นนทบุรี 360,408.00
12ปทุมธานี 538,473.50
13พระนครศรีอยุธยา 525,357.60
14อ่างทอง 321,530.25
15ลพบุรี 828,901.70
16สิงห์บุรี 348,127.40
17สระบุรี 323,587.50
18นครนายก 52,032.00
รวม