หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ราชบุรี 1,482,654.00
12กาญจนบุรี 707,926.45
13สุพรรณบุรี 1,524,672.20
14นครปฐม 545,653.38
15สมุทรสาคร 1,250,846.73
16สมุทรสงคราม 162,709.20
17เพชรบุรี 516,268.66
18ประจวบคีรีขันธ์ 835,096.43
รวม