หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ราชบุรี 1,344,442.40
12กาญจนบุรี 638,635.05
13สุพรรณบุรี 1,395,209.60
14นครปฐม 502,641.94
15สมุทรสาคร 1,125,621.39
16สมุทรสงคราม 154,996.70
17เพชรบุรี 463,661.31
18ประจวบคีรีขันธ์ 754,715.23
รวม