หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11สมุทรปราการ 1,773,680.41
12ชลบุรี 2,411,063.50
13ระยอง 1,108,372.61
14จันทบุรี 608,855.71
15ตราด 54,101.36
16ฉะเชิงเทรา 809,842.35
17ปราจีนบุรี 10,553,128.59
18สระแก้ว 616,761.64
รวม