หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11สมุทรปราการ 308,721.45
12ชลบุรี 2,200,705.33
13ระยอง 975,962.34
14จันทบุรี 529,991.02
15ตราด 40,450.00
16ฉะเชิงเทรา 671,139.50
17ปราจีนบุรี 10,340,422.20
18สระแก้ว 521,934.82
รวม