แจ้งเปลี่ยนลิงค์การเข้าใช้งานใหม่


เรียนผู้ใช้งานโปรแกรมกำกับการมูลฝอยติดเชื้อ ท่านสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ที่

http://envmanifest.anamai.moph.go.th