หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ขอนแก่น 612,798.80
12มหาสารคาม 625,347.00
13ร้อยเอ็ด 1,165,674.83
14กาฬสินธุ์ 623,418.70
รวม