หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ขอนแก่น 586,592.80
12มหาสารคาม 622,357.00
13ร้อยเอ็ด 1,095,943.88
14กาฬสินธุ์ 572,306.20
รวม