หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ขอนแก่น 664,470.90
12มหาสารคาม 701,449.00
13ร้อยเอ็ด 1,382,502.73
14กาฬสินธุ์ 718,108.80
รวม