หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ขอนแก่น 637,118.80
12มหาสารคาม 698,525.00
13ร้อยเอ็ด 1,287,868.43
14กาฬสินธุ์ 681,956.70
รวม