หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11ขอนแก่น 567,854.80
12มหาสารคาม 603,125.00
13ร้อยเอ็ด 995,420.31
14กาฬสินธุ์ 493,983.40
รวม