หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11บึงกาฬ 435,927.90
12หนองบัวลำภู 247,481.00
13อุดรธานี 503,361.20
14เลย 0.00
15หนองคาย 162,119.70
16สกลนคร 1,096,758.32
17นครพนม 926,511.50
รวม