หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11บึงกาฬ 478,138.15
12หนองบัวลำภู 247,481.00
13อุดรธานี 514,507.20
14เลย 0.00
15หนองคาย 184,245.20
16สกลนคร 1,150,950.52
17นครพนม 1,006,606.18
รวม