หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11นครราชสีมา 3,488,881.45
12บุรีรัมย์ 1,454,999.07
13สุรินทร์ 1,477,368.98
14ชัยภูมิ 1,332,987.87
รวม