หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11นครราชสีมา 3,785,464.35
12บุรีรัมย์ 1,604,913.07
13สุรินทร์ 1,632,258.48
14ชัยภูมิ 1,468,326.87
รวม