ระบบสนับสนุนการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่


เราได้ทำการรวบรวมระบบงานภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ไว้ใน เว็บนี้เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้พวกเราหวังว่าทุกท่านจะสามารถเข้าถึงระบบของเราได้ง่ายขึ้นApplication List

ข้อมูลติดต่อสอบถามและประกาศอื่น ๆ
Contact Information

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 2146 , 2164
ติดต่องานเวชระเบียน โทร 1574

Notics

คุณสามารถใช้งานระบบนี้ผ่านเครือข่ายภายใน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Support Us

ไม่มีข้อมูล

Modify by นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด - Copyright 2017