ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 47 ผลลัพธ์

โภชนาการและการออกกำลังกาย

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปผลการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ 4 ไตรมาสน.ส.ธิดารัตน์ มานุ29 กรกฏาคม 2564
2การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนมิถุนายน 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา28 มิถุนายน 2564
3สรุปผลการจัดงานรณรงค์วิวาห์สร้างชาติและสาวไทยแก้มแดง ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคโลหิจจางจากการขาดธาตุเหล็กนางพัชรี วงศ์ษา23 มีนาคม 2564
4สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอโอดีนกับชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564นางพัชรี วงศ์ษา15 มกราคม 2564
5โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี (โครงการพระราชดำริ) การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา9 เมษายน 2563
6สรุปการประชุม การพัฒนาระบบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน 1 พฤศจิกายน 62นางพัชรี วงศ์ษา4 ธันวาคม 2562
7การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนนางพัชรี วงศ์ษา31 ตุลาคม 2562
8สรุปการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา27 กันยายน 2562
9 ร้อยละวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ รอบ 12 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา26 กันยายน 2562
10Setting สถานบริการนางพัชรี วงศ์ษา26 กันยายน 2562
11อาหารต้านโรค ถูกโฉลกธาตุเจ้าเรือน
นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
12 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
13 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
14 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
15การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ตำบลต้นแบบด้านแกนนำสุขภาพ (Health Leader)นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
16นวัตกรรมลีลาศตาราง 9 ช่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
17นวตกรรม ตำบลกร่างทอง“น้ำสามสหาย สลายไขมัน ป้องกันการอุดตันในเส้นเลือด”นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
18สรุปผลการดำเนนงานกลุ่มโภชนาการและออกกำลังกาย รอบ 9 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
19องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
20เครือข่ายแกนนำสุขภาพนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562