ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 121 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ตัวชี้วัด 2.5 (รอบ 5เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 สิงหาคม 2564
2ตัวชี้วัด 2.5 (รอบ 5เดือนหลัง)นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 สิงหาคม 2564
3เอกสารแนบสรุปการประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 สิงหาคม 2564
4สรุปการประชุมกำกับติดตามตัวช้วัดตามคำรับรองประจำเดือน กค.64น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2564
5การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนกรกฎมคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 สิงหาคม 2564
6การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนกรกฎาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 สิงหาคม 2564
7สรุปผลก้าวท้าใจน.ส.วรรณี พงษ์โสภา29 กรกฏาคม 2564
8สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 กรกฏาคม 2564
9การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนมิถุยายน 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา28 มิถุนายน 2564
10สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน เดือนพฤษภาคม 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์9 มิถุนายน 2564
11รายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากร พ.ค. 2564น.ส.สุดา ตังกานนท์8 มิถุนายน 2564
12การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
13การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
14การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนพฤษภาคม 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา5 มิถุนายน 2564
15สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์7 พฤษภาคม 2564
16การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนเมษายน2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 พฤษภาคม 2564
17การออกกำลังกายด้วยโปรแกรม E75 เดือนเมษายน 2564น.ส.วรรณี พงษ์โสภา3 พฤษภาคม 2564
18การปรับแก้ template รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์30 เมษายน 2564
19สรุปรายงานการประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 เมษายน 2564
20เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (5 เดือนหลัง)
น.ส.สุดา ตังกานนท์8 เมษายน 2564