ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์

เอกสารระบบคุณภาพ(HA)

 เรื่องทำรายการ
1HA_IT_รอบ2 ปี 2565
2HL เดย์แคร์
3Service Profile เดย์แคร์
4RM เดย์แคร์
5รายงานการประชุม เดย์แคร์
6เอกสารประเมินPA-HA2/2565 งานแพทย์แผนไทย
7แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสรพ.
8การบ้านจากผู้เยี่ยมสำรวจ
9เอกสารนำเสนอการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป24/01/65 ทีม3
10เอกสารนำเสนอการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป24/01/65 ทีม2
11เอกสารนำเสนอการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป24/01/65 ทีม1
12เอกสารงานคุณภาพอื่นๆเพื่อรองรับการเยี่ยมสำรวจ
13เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปชุดที่3 เพิ่มเติม
14เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปชุดที่3 เพิ่มเติม
15เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปชุดที่3 เพิ่มเติม
16เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปชุดที่3
17รายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป
18เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปชุดที่1-2
19ผลการเยี่ยมสำรวจ
20เอกสารสำหรับตอบการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปที่ รพ จะนำไปใช้จริง