ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

เอกสารระบบคุณภาพ(HA)

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ผลการเยี่ยมสำรวจนายนที น้อยเศรษฐี23 กันยายน 2564
2เอกสารสำหรับตอบการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปที่ รพ จะนำไปใช้จริงนายนที น้อยเศรษฐี23 กันยายน 2564
3เอกสารเยี่ยมสำรวจนายนที น้อยเศรษฐี22 กันยายน 2564
4แนวทางการดูแลหญิงคลอดที่มีความเสี่ยงcovid-19นายนที น้อยเศรษฐี21 กันยายน 2564
5วิธีปฏิบัติงาน ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19นายนที น้อยเศรษฐี24 พฤษภาคม 2564
6เอกสารSar2020 ขอต่ออายุการรับรอง11/5/2564
นายนที น้อยเศรษฐี11 พฤษภาคม 2564
7เอกสารแบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงนายนที น้อยเศรษฐี16 เมษายน 2564
8แบบฟอร์มรายงานการประชุม PA-HAนายนที น้อยเศรษฐี5 เมษายน 2564
9ร่างเอกสารSar ปี2564นายนที น้อยเศรษฐี5 เมษายน 2564
10กำหนดการส่งเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน HA + แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้2564นายนที น้อยเศรษฐี18 มีนาคม 2564
11ไฟล์นำเสนอHA (ฉบับเดิม2561-2562)นายนที น้อยเศรษฐี3 มีนาคม 2564
12เอกสาร SAR2020 (ฉบับเดิมเมื่อ2563)เพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
นายนที น้อยเศรษฐี21 พฤษภาคม 2563