ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

เงินบำรุง

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565น.ส.ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด28 กันยายน 2564
2แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2565น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์13 กรกฏาคม 2564
3หนังสืออนุมัติปรับแผนเงินบำรุงครั้ง 1/2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์23 เมษายน 2564
4อธิบดีอนุมัติแผนเงินบำรุงปี 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์11 พฤศจิกายน 2563
5แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2564น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
6ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
7อนุมัติแผนเงินบำรุง 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
8แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
9ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/62 (วัสดุนอกคลัง)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
10ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/62 (ส่งอธิบดี)น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
11วัสดุนอกคลัง 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
12แผนเงินบำรุง 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
13แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
14ปรับแผนวัสดุนอกคลัง 1/2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
15อธิบดีอนุมัติปรับแผนเงินบำรุงครั้งที 1/2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
16อธิบดีอนุมัติแผนเงินบำรุงปี 2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
17ปรับแผนเเงินบำรุง 2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
18แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2561น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
19ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 2/2560น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563
20ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2560น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์6 สิงหาคม 2563