ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 85 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปรายงานกำกับตัวชี้วัด1.4 ส.ค.63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง3 กันยายน 2563
2รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.4 ส.ค. 63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง3 กันยายน 2563
3แบบฟอร์มรับโล่ Long Term Care ดีเด่น ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง27 สิงหาคม 2563
4สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัด 1.4 ก.ค. 63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 สิงหาคม 2563
5สรุปตรวจราชการ จ.สมุทรสงครามน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 สิงหาคม 2563
6สรุปตรวจราชการ จังหวัดประจวบน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 สิงหาคม 2563
7สรุปตรวจราชการ จังหวัดราชบุรีน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 สิงหาคม 2563
8รายงานสรุปตรวจราชการ จ,สุพรรณบุรีน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 สิงหาคม 2563
9สรุปผลตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรีน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 สิงหาคม 2563
10สรุปตรวจราชการ จังหวัดเพชรบุรีน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 สิงหาคม 2563
11สรุปรายงานกำกับตัวชี้วัด 1.4 มิ.ย. 63น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 กรกฏาคม 2563
12รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.4 มิ.ย. 63น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 กรกฏาคม 2563
13รายงานตรวจราชการปกติ รอบ 2 จังหวัดสมุทรสาครน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
14รายงานการตรวจราชการรอบ2_กจน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
15รายงานการตรวจราชการ รอบ2 จังหวัดประจวบฯน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
16รายงานตรวจราชการปกติ รอบ 2 จังหวัดนครปฐม น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
17คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ของกรมอนามัย-finalนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง2 กรกฏาคม 2563
18รายงานตัวชี้วัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 มิถุนายน 2563
19แผนปฏิบัติการ 6 เดือนหลัง 2563 งานผู้สูงอายุนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
20คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม LTC สปสชน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 พฤษภาคม 2563