ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 69 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ของกรมอนามัย-finalนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง2 กรกฏาคม 2563
2รายงานตัวชี้วัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 มิถุนายน 2563
3แผนปฏิบัติการ 6 เดือนหลัง 2563 งานผู้สูงอายุนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
4คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม LTC สปสชน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 พฤษภาคม 2563
5สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัด 1.4 เมย.63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
6การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 พฤษภาคม 2563
7การบริหารค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 พฤษภาคม 2563
8แผนกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน COVID-19น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา7 พฤษภาคม 2563
9มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ วัด ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง13 เมษายน 2563
10สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
11สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
12สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
13รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4 เดือนกุมภาพันธ์ 63นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2563
14คกก.กลุ่มวัยปี 2563น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 มีนาคม 2563
15เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง23 กุมภาพันธ์ 2563
16คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ของกรมอนามัยนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง19 กุมภาพันธ์ 2563
17คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง17 กุมภาพันธ์ 2563
18แนวทางการคัดเลือกผลงาน LTC ดีเด่น ปี 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง12 กุมภาพันธ์ 2563
19รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.4 ประจำเดือนมกราคม 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง11 กุมภาพันธ์ 2563
20รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.4 ประจำเดือนธันวาคม 2562นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง6 กุมภาพันธ์ 2563