ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

รายละเอียด

เรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ วัด ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ
คลัสเตอร์สูงอายุ
ไฟล์เอกสาร
ผู้บันทึกนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
วันเวลาที่บันทึก13 เมษายน 2563 เวลา 10:43 น.
ผู้แก้ไขนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง
วันเวลาที่แก้ไข13 เมษายน 2563 เวลา 11:56 น.
คิวอาร์โค้ด