การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

ลำดับปีเรื่องประเภทผู้เผยแพร่เปิดดู
 
12565จะลดไขมันหน้าท้องอย่างไร จึงจะได้ผล
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565
Kmนายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
27
22565สับปะรดสมุนไพรไทยกับความงาม
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2565
Kmน.ส.กชกร เจริญรัมย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
20
32565อยู่บ้าน Body weight VS ไปยิม Weight training แตกต่างกันไหม
เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
Kmนายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
31
42565อยากมีกล้ามหน้าอกใหญ่ๆ ต้องทำอย่างไร
เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
Kmนายชยกร ผลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
39
52565ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
R2Rน.ส.ชฎารัตน์ เหลืองอร่าม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
43
62565บัวบก สมุนไพรไทยกับความงาม
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
Kmน.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
32
72565ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2565
R2Rนางเบญจมาภรณ์ จานทอง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
36
82565คู่มือขั้นตอนการให้บริการ wellness and longevity spa สำหรับพนักงาน
เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
39
92565การฝึกด้วยท่า Deadlift อย่างไรถึงจะโดน!!!!
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565
Kmนายนคร คล้ำจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
46
102565ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
วิจัยนางปาณิศา ศรีสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
42
112565การบำบัดและปรับสมดุลประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในรูปแบบสปา
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565
Kmน.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
38
122565ศาสตร์การบำบัดจากหินภูเขาไฟ
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565
Kmน.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
32
132565นวดหน้าป้องกันโรค
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565
Kmน.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
46
142565ฟ้าทะลายโจร (穿心莲) สมุนไพรทางเลือกรักษาโรคโควิด 19 ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2565
Kmน.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
102
152565สุคนธบำบัดเบื้องต้น
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565
Kmน.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
44
162565การเผายาสมุนไพร บรรเทาอาการท้องอืด
เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2565
Kmน.ส.มณฑา แย้มขยาย
แพทย์แผนไทย
42
172565เทคนิคการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพร้อมการจัดการบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2565
Kmนางปราณี ภาคสวรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
53
182565ข้อควรระวังในการนวดทุยหนาเด็กทางการแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565
วิธีปฏิบัติน.ส.กัญญาภัทร สุขคำปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
63
192565บทความการนวดทุยหนาในกลุ่มวัยเด็ก Pediatrics of Traditional Chinese Medicine
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565
Kmน.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุข
63
202565เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565
Kmนายจารุต อนันตวิริยา
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
48