การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

จำนวนประเภทผลงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12564ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานสำหรับรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนในเด็ก ของผู้ปกครองเด็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2564
25
22564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
28
32564วิจัย ความรอบรู้ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
31
42564นวัตกรรม HPC : Happy or not?
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
20
52564นวัตกรรม โปรแกรมการจัดการข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
37
62564นวัตกรรม องศาเตียง เลี่ยง VAP
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
21
72564LEAN “Blood status จัดให้เป็นระบบ”
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
18
82564LEAN การลงทะเบียนยืมคืนแบบบันทึกการรักษารายวัน
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
18
92564บทความ การออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนผอม
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2564
43
102564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
25
112564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
31
122564CQI การจัดทำตัวอย่างวัสดุอุดฟันและหัวกรอฟันเพื่อสื่อสารระหว่างหัตถการทันตกรรม (อุดฟัน)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
41
132564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
31
142564เธอให้เงินฉัน ฉันยืมเงินเธอ (ความรู้กฎหมายเบื้องต้นการกู้ยืมเงิน)
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
29
152564เอกสารและแนวทางในการทำข้อมูลหลักผู้ขาย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
29
162564บทความเรื่อง สมุนไพรบำรุงน้ำนม
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
29
172564รายงานสรุปความรู้ด้านแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับปัญหาน้ำนมไม่พอเลี้ยงดูบุตร
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
30
182564การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
25
192564ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ต้องดูอะไรบ้าง?
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
31
202564เป็นคณะกรรมการ ไม่น่ากลัว อย่างที่คิด
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
27