การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

จำนวนประเภทผลงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
1812562นวัตกรรมหมอนหลอดกาแฟ เทคแคร์แม่รอคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
61
1822562การศึกษาความเครียดของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
60
1832562การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
66
1842561นวัตกรรมมุ้งอุ่นจัง
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563
59
1852561นวัตกรรมก้อนประคบเย็นจังยั่งยืน
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2563
45
1862561ระบบการลงทะเบียนรับใบขออนุมัติหลักการ PO ของงานบริหารพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563
40
1872561การประเมินสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดย Software Care Plan
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
42
1882561การประเมินรูปแบบการให้บริการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
65
1892561หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับวัยรุ่น เขต5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
58
1902561ความรู้และทัศนคติของหญิงตั้งครรภ์ต่อการรับบริการทันตกรรมระหว่างตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
54