การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

จำนวนประเภทผลงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
412564นวัตกรรม รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการรอบด้าน" ฝาขวดสู่อัจฉริยะ"
เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2564
22
422564การใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อบนเว็บของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564
66
432564การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564
44
442564รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อจัดประชุมออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2564
48
452564การเตรียมตัวก่อนและหลังการฝังเข็มทางการแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2564
71
462564บทความ การบำรุงปอด พิชิต Covid-19 ทางการแพทย์แผนจีน
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2564
85
472564บทความเรื่อง "จะซื้อยาสมุนไพร ต้องดูอะไรบ้าง?”
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฏาคม 2564
75
482564บทความ เรื่อง "ขมิ้นชั้น"รักษาแผลในกระเพาะ ช่วยได้จริงหรือ?
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฏาคม 2564
56
492564ใช้ยาอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุ
เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2564
73
502564วิธีการแก้ไขเว็บ e-Learning ของ กพ. ไม่แสดงเนื้อหาบทเรียนบน Google Chrome
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564
994
512564คู่มือการใช้งานระบบเก็บข้อมูลกลาง Cloud5.hpc.go.th
เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564
127
522564การค้นหาเลขที่เอกสารตั้งเบิก "บำนาญจ่ายตรง" เพื่อนำมาอ้างอิงในการบันทึกเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ GFMIS
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
83
532564วิธีการดูวันหมดอายุยา
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
62
542564บทความ ความแตกต่างระหว่างวิธีการรับประทานยาน้ำเสริมธาตุเหล็กอาทิตย์ละ1ครั้งกับวันละ1ครั้ง
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564
52
552564ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานสำหรับรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนในเด็ก ของผู้ปกครองเด็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2564
100
562564วิจัย ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
87
572564วิจัย ความรอบรู้ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564
132
582564นวัตกรรม HPC : Happy or not?
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
115
592564นวัตกรรม โปรแกรมการจัดการข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
193
602564นวัตกรรม องศาเตียง เลี่ยง VAP
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
133