การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

จำนวนประเภทผลงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
612564LEAN “Blood status จัดให้เป็นระบบ”
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
58
622564LEAN การลงทะเบียนยืมคืนแบบบันทึกการรักษารายวัน
เผยแพร่เมื่อ 6 เมษายน 2564
71
632564บทความ การออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนผอม
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2564
111
642564ขั้นตอนก่อนส่งสรุปค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564
66
652564การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
88
662564CQI การจัดทำตัวอย่างวัสดุอุดฟันและหัวกรอฟันเพื่อสื่อสารระหว่างหัตถการทันตกรรม (อุดฟัน)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
96
672564เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างง่าย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
76
682564เธอให้เงินฉัน ฉันยืมเงินเธอ (ความรู้กฎหมายเบื้องต้นการกู้ยืมเงิน)
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
66
692564เอกสารและแนวทางในการทำข้อมูลหลักผู้ขาย
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
65
702564บทความเรื่อง สมุนไพรบำรุงน้ำนม
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
79
712564รายงานสรุปความรู้ด้านแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับปัญหาน้ำนมไม่พอเลี้ยงดูบุตร
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564
72
722564การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
63
732564ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ต้องดูอะไรบ้าง?
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
67
742564เป็นคณะกรรมการ ไม่น่ากลัว อย่างที่คิด
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564
64
752564การประยุกต์ XIBO ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
58
762564วิดีโอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม"ก้าวท้าใจ season 3" พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
74
772564วิดีโอส่งเสริมคู่รักที่พร้อมมีบุตร กินอาหารที่มีธาตุเหล็ก และวิตามินโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
63
782564วิดีโอแนะนำการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก COVID-19 ภาษาพม่า
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
342
792564วิธีการใช้งานระบบทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
60
802564กระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พร้อมคู่มือ
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564
46