การจัดการข้อมูลและความรู้

Data Management & Knowledge Management

จำนวนประเภทผลงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
812564การนำ Google Data Studio ช่วยดึงข้อมูลจากสเปรดชีตมาแสดง
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
403
822564ทำความรู้จักงบการเงินกันดีกว่า
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
50
832564ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
52
842564คู่มือการเบิกจ่ายระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564
47
852564การแก้ไขข้อมูลในระบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2564
61
862564การประมวลผลภาษีหัก ณ ที่จ่าย สิ้นปี
เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2564
56
872564Lean การพัฒนาระบบงาน Stock ใหม่ หัวใจเป็นระบบ
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563
38
882563ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อ พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2563
62
892563คู่มือการใช้งาน เว็บย่อ Link Address ให้สั้นลง
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563
302
902563ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูหลักและครู/ผู้ดูแลเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
142
912563รายงานการจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้รับบริการ เรื่อง การใช้ยาอย่างถูกต้อง และปลอดภัยของยาฟ้าทะลายโจร
เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563
50
922563การปรับรูปแบบบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าในสถานการณ์ covid-19 ของคลินิกกระตุ้นพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563
63
932563รายงานสรุปความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการใช้ยาฟ้าทะลายโจร
เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2563
38
942563รายงานทบทวนวรรณกรรม เรื่องการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน
เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2563
50
952563รายงานผลการติดตามบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ กลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563 (จังหวัดนครปฐม)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
50
962563ทำไมใครๆ ถึงชอบฝึกท่าสควอช (Squat)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
73
972563ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2563
81
982563อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคลและขั้นตอนการแต่งตัวสำหรับผู้ช่วยงานทันตกรรม
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
51
992563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
75
1002563การประเมินความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2563
44