แสดง 1 ถึง 20 จาก 284 ผลลัพธ์
ข้าราชการ
ลำดับปี พ.ศ.เรื่องผู้เผยแพร่เปิดดู
 
 
12564รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
5
22564รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
22
32564ผลของการใช้ดนตรีบำบัดต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2564
น.ส.นิตยา วงษ์แตงอ่อน
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
29
42564ผลของการใช้พลาสติกครอบเตียงขณะเคลื่อนย้ายต่ออุณหภูมิกายของทารกคลอดครบกำหนด
เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2564
น.ส.เขมจิรา เอี่ยมสุขประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
27
52564แบบฟอร์มการส่งโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
25
62564พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาครรภ์แรกหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2564
น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
22
72564ผลของการใช้แนวทางการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรตัวเหลืองได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2564
น.ส.สุนทราภรณ์ น้อมภักดี
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
14
82564ความรู้และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอดครรภ์แรกในโรงเรียนพ่อแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2564
นางวรรณา สิงห์เมือง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
17
92564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
13
102564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
นางมุขดา ธนันทา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
17
112564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
น.ส.เบญจา พึ่งอุบล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
16
122564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
น.ส.ชนิสา เฮงรวมญาติ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
37
132564เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อม
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
นางกรกนก นาเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
37
142564วิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
16
152564วิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2564
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
114
162564คู่มือมาตรฐานการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในศูนย์บริหารร่างกาย
เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2564
น.ส.พัชรี ยุติธรรม
นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
46
172564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
57
182564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นางกรกนก นาเครือ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
21
192564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
น.ส.เบญจา พึ่งอุบล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
20
202564นวัตกรรม Safety box
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564
นางมุขดา ธนันทา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
19